Kiilto un KiiltoClean saņem Somijas Aktīvāko darbavietu sertifikātus

Uzņēmumi KiiltoClean un Kiilto atkal piedalījās aptaujā par Somijas Aktīvāko darbavietu, ko rīko Somijas Olimpiskā komiteja, un izpelnījās teicamu vērtējumu. Abu uzņēmumu vērtējumi ir valstī augstākie: Kiilto Oy vērtējums ir 95 %, bet KiiltoClean Oy — 94 %.

Somijas Aktīvāko darbavietu aptaujā tiek vērtētas darbiniekiem pieejamās fiziskās aktivitātes. Aptauja aptver deviņas dažādas darbinieku fiziskās aktivitātes jomas organizācijā. Sertifikātus izsniedz organizācijām, kuru vērtējums ir vismaz 50 % no maksimālā.

Mazi un arvien lielāki mērķtiecīgi uzlabojumi

Kiilto Ģimenes grupa ieņem pirmās vietas Somijas Aktīvāko darbavietu aptaujā jau kopš 2009. gada. Šī ir piektā tāda veida aptauja uzņēmumā Kiilto un trešā — uzņēmumā KiiltoClean. Saskaņā ar programmu labai pašsajūtai darbavietā abi uzņēmumi veic šo aptauju ik pēc diviem gadiem un ik reizi cenšas uzlabot savu vērtējumu. Kiilto sākotnējais novērtējums 2009. gadā bija 77 %, bet KiiltoClean novērtējums 2013. gadā bija 71 %.

Somijas Aktīvāko darbavietu aptaujā iegūtā informācija ļauj uzlabot dažādus darbinieku fizisko aktivitāšu aspektus. Izmantojot aptauju rezultātus un atsauksmes, Kiilto Ģimenes grupa sistemātiski un apņēmīgi veic pasākumus, lai paplašinātu darbiniekiem piedāvāto fizisko aktivitāšu klāstu. Rezultāti ir īpaši strauji uzlabojušies uzņēmumā KiiltoClean. Četros gados vērtējums no 71 % uzkāpis līdz 94 %. 2016. gadā uzņēmumu Kiilto Oy atzina par Somijas Aktīvāko darbavietu starp visām firmām, kas piedalījās aptaujā.

Grupas ģenerāldirektora palīdze Tīna Niemi (Tiina Niemi) koordinē fizisko aktivitāšu realizēšanu un uzskata, ka nepieciešama pastāvīga pilnveidošana. „Tādu darbību pilnveidošana, kas veicina labu pašsajūtu darbavietā, ir ilgtermiņa pasākums. Nedrīkstam dusēt uz lauriem, jo vienmēr ir iespējami turpmāki uzlabojumi, jaunas idejas un novatoriskas ieceres, kas vēl vairāk motivētu darbiniekus iesaistīties dažādās aktivitātēs. Aktivitāte vienmēr nozīmē progresu.”

Laba pašsajūta darbavietā ir izdevīga abām pusēm

Sakarā ar darbinieku fizisko aktivitāti grupas uzņēmumus augstu vērtē ne tikai no ārienes, bet arī paši darbinieki, kas ir apmierināti ar šīm aktivitātēm. Darbinieku aptaujā, kas notiek katru gadu, aktivitātes, kuras veicina labu pašsajūtu darbavietā, vairākas reizes ir novērtētas kā uzņēmuma labākais sasniegums.

„Mūsu plašās aktivitātes, kas veicina labu pašsajūtu darbavietā, regulāri tiek apspriestas ar jaunajiem darbiniekiem un ar mūsu partneriem. Darbinieku aptauja ir atklājusi korelāciju starp darbinieku labu pašsajūtu darbavietā un klientu apkalpošanas kvalitāti, kādu darbinieki ir gatavi nodrošināt. Tādēļ mēs labu pašsajūtu darbavietā uzskatām par izdevīgu visām pusēm,” uzsver Kiilto Ģimenes grupas Cilvēkresursu departamenta vadītājs Anti Uski (Antti Uski).

Share This Page