Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Līmes ražotājam pastāv atbildības pienākums

Mūsu izpratnē atbildība ir veids, kādā mēs strādājam uzņēmumā „Kiilto”, kas balstīts uz ilgstošas un uzticamas produktu, darbību un partnerattiecību pārvaldības. Tas nozīmē pasākumus, kas atbalsta ilgtspējīgu attīstību un aktīvi meklē veidus, kā ietekmēt uzņēmējdarbību nākotnē. Mūsu atbildības pamatā ir vides un produktu drošība, cilvēku labklājība un veiksmīga uzņēmējdarbība.

Mūsu interešu grupas augsti vērtē mūsu atbildību

Mūsu klienti vēlas, lai mēs piegādātu droši lietojamus, augstas kvalitātes produktus. Viņi novērtē labu klientu apkalpošanu un praksi, kas padara darbu drošāku un vieglāku. Tāpat kā citas mūsu interešu grupas, arī mūsu klienti ir ieinteresēti „Kiilto” kā uzņēmumā, darba devējā un sociālajā partnerī, un viņi augsti novērtē faktu, ka „Kiilto” ir vietēji pieejams somu uzņēmums.

Mēs ziņojam par saviem pienākumiem

Mūsu darbs atbilst principiem, kas noteikti sociālās atbildības standartā ISO 26000. Saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) G4 vadlīnijām, reizi trijos gados ziņojam par savu korporatīvo atbildību. Katru gadu atjaunojam un publicējam galvenos korporatīvās atbildības rādītājus.

Konkrēti pasākumi ir labākais atbildīgas domāšanas rādītājs. Vairāk par tiem varat uzzināt lapas apakšdaļā Jaunumi / Atbildība. Ja vēlaties uzzināt vairāk par mūsu atbildību, izlasiet mūsu jaunāko Korporatīvās atbildības ziņojumu.

Responsible – Kiilto and KiiltoClean corporate responsibility report

Share This Page

SAZINIETIES AR MUMS!

„KIILTO” APKALPOŠANAS SPECIĀLISTI
JŪSU RĪCĪBĀ!

Mūsu plašā pārdošanas tīkla speciālisti atbildēs
uz jums interesējošiem jautājumiem.

CELTNIECĪBARŪPNIECĪBAMEITASUZŅĒMUMI ĀRVALSTĪS

Bonsky