Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Vides aizsardzība un drošība

Atbildība par vides aizsardzību un drošību ir neatņemama „Kiilto” ikdienas darbību un tās pamatprincipu, organizatoriskās kultūras un stratēģiju sastāvdaļa.

Mūsu produkti ir rūpīgi izplānota aprites cikla rezultāts.

Atbildība par drošību un apkārtējo vidi ir noteicošais faktors mūsu produktu izstrādē un aprites cikla plānošanā, sākot no izejvielām un iepakojuma izvēles, līdz produktu ražošanai, izplatīšanai, lietošanai un iepakojuma un produktu atlieku iznīcināšanai. Produkta izstrādes lomai un produkta „atbildības ķēdei” ir liela nozīme, un mēs tajā sniedzam ievērojamu ieguldījumu.

Atbildība par vidi

Mūsu produktu izstrādē tiek ņemti vērā jaunākie sasniegumi, kas saistīti ar drošības un vides apsvērumiem, jo mūsu produkti ir vissvarīgākais veids, kā ietekmēt turpmāko, ar vidi saistīto jautājumu risināšanu. Esam aktīvi iesaistījušies ķīmiskās rūpniecības vides organizācijās un piedalāmies nozīmīgos projektos.

Atbildība par klienta veselību un drošību

Produktu izstrādē vienmēr cenšamies izvēlēties izejmateriālus, kas ir pēc iespējas nekaitīgāki lietotājiem un videi. Rūpīgi sekojam izmaiņām tiesību aktos attiecībā uz ķīmiskajām vielām un cenšamies tās paredzēt.

Bieži vien pieprasījums izstrādāt drošākus produktus rodas tieši no klientiem. Izlasiet uzņēmuma „Parmarine Oy” stāstu par to, kā jaunā līme, kas tapa sadarbībā ar mūsu uzņēmumu, padarīja viņu darbu drošāku.
„Kiilto” līmes nerada ķīmisko kaitējumu„Kiilto” līmes nerada ķīmisko kaitējumu
Share This Page

SAZINIETIES AR MUMS!

„KIILTO” APKALPOŠANAS SPECIĀLISTI
JŪSU RĪCĪBĀ!

Mūsu plašā pārdošanas tīkla speciālisti atbildēs
uz jums interesējošiem jautājumiem.

CELTNIECĪBARŪPNIECĪBAMEITASUZŅĒMUMI ĀRVALSTĪS

Bonsky