Checklist

  • You can add products to your checklist.

By emailing the checklist to yourself, you will receive the Product Brochure and Safety Data Sheet to your inbox in PDF format.

SubmitPrint

Brīdinājuma simboli

Produktu ražotāji par apdraudējumu saistībā ar saviem produktiem brīdina, norādot simbolus, kas pievienoti iepakojumam, kuri atbilst CLP regulas (klasifikācija, marķēšana un iepakošana) 1272/2008 prasībām un ir piemērojami visā ES. Simboli tiek norādīti melnā krāsā uz balta fona sarkana dimanta formas iekšpusē. Mērķis ir tāds, lai nākotnē visā pasaulē tiktu izmantota vienota Globāli harmonizēta marķējumu un klasifikācijas sistēma (GHS).

Plašāka informācija par brīdinājuma simboliem:

„Tukes”: jaunās bīstamības piktogrammas

GHS01 Explosive
Ķīmiskās vielas un objekti, kas var eksplodēt

GHS02 Flammable
Uzliesmojoši šķidrumi, tvaiki, gāzes, aerosoli un cietas vielas

GHS03 Oxidising
Ķimikālijas, kas rada citu materiālu aizdegšanos vai paātrina reaģēšanu

GHS04 Pressurised gases
Gāzes, kas tiek turētas zem augsta spiediena (vismaz 2 bāriem)

GHS05 Corrosive
Ķīmiskās vielas, kas kodina ādu un/vai metālu, un izraisa acu bojājumus

GHS06 Acute toxicity
Ķīmiskās vielas, kas ir toksiskas ieelpojot, norijot un/vai nonākot saskarē ar ādu

GHS07 Lower systemic health hazards
Ķīmiskās vielas, kas izraisa acu un ādas iekaisumu, alerģiskas reakcijas, ādas reakcijas, elpceļu kairinājumu, akūtu toksicitāti, miegainību vai reiboni.

GHS08 Systemic health hazards
Ķīmiskās vielas, kas izraisa ilgtermiņa sekas, piemēram, vēzi, reproduktīvo orgānu bojājumus, novājinātu auglību vai kaitējumu auglim. Šīs ķīmiskās vielas pēc ieelpošanas var izraisīt alerģiskas reakcijas vai aspirācijas draudus.

GHS09 Environment
Ķīmiskās vielas, kas ir bīstamas videi

Share This Page

SAZINIETIES AR MUMS!

„KIILTO” APKALPOŠANAS SPECIĀLISTI
JŪSU RĪCĪBĀ!

Mūsu plašā pārdošanas tīkla speciālisti atbildēs
uz jums interesējošiem jautājumiem.

CELTNIECĪBARŪPNIECĪBAMEITASUZŅĒMUMI ĀRVALSTĪS

Bonsky