Cietinātājs M

Cietinātājs M ir šķīdinātājus nesaturošs izocianāta cietinātājs, kas paredzēts divkomponentu Kestokol EPI līmēm.

Priekšrocības un īpašības

  • Pareizo cietinātāju noskaidrojiet līmes tehnisko datu lapā

Pielietojuma joma

Cietinātāju M izmanto kā cietinātāju divkomponentu Kestokol EPI līmēm. Pareizo cietinātāju noskaidrojiet līmes tehnisko datu lapā.

Iepakojuma lielums
Product Code
Kovete M 1,2 kg/ 1 l T2400.001  
Kovete M 165 kg/200 l T2400.300  
Kovete M 250 kg/200 l T2400.200  
Iepakojuma lielums Kovete M 1,2 kg/ 1 l
Product Code T2400.001
 
Iepakojuma lielums Kovete M 165 kg/200 l
Product Code T2400.300
 
Iepakojuma lielums Kovete M 250 kg/200 l
Product Code T2400.200
 
Krāsas

Brūna

Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,20 kg/dm³

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

210 mPas (Brookfield, RVT 25 °C)

Sajaukšanas attiecība

Skatīt līmes tehnisko datu lapu.

Saistvielas veids

MDI

Lietošanas norādījumi

Norādījumi par cietinātāja M lietošanu atrodami Kestokol WR līmes produkta datu lapā.

Strādājot ar cietinātāju M, jālieto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un aizsargbrilles. Cietinātāju un sveķus nelielā apjomā var samaisīt un pēc sacietēšanas nodot apglabāšanai atkritumu poligonā. Ja apjoms ir liels, produkts jānogādā atbilstošā bīstamo atkritumu apstrādes centrā.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā