Kesto šķīdinātājs Nr. 7

Šķīdinātāja maisījums līmes traipu notīrīšanai, darbarīku tīrīšanai un līmējamo virsmu tīrīšanai.

Pielietojuma joma

Kesto šķīdinātāju Nr. 7 izmanto kontaktlīmju atšķaidīšanā, kā arī līmes traipu tīrīšanai un darbarīku tīrīšanai.
Var izmantot PU 1000 ECO grunts atšķaidīšanai. Grunts atšķaidīšanas maksimālā proporcija ir maksimāli 20%.

Iepakojuma lielums
Product Code
Kesto ohenne 7 5 l T2157.005  
Iepakojuma lielums Kesto ohenne 7 5 l
Product Code T2157.005
 
Blīvums/īpatnējais svars

0,8 kg/dm³

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 24 mēneši.

Uzklāšanas temperatūra

Minimāli +15 °C

Lietošanas norādījumi

Šķīdinātāja augstā iztvaikošanas rādītāja dēļ pastāv iespēja, ka noteiktos apstākļos (silts un mitrs gaiss) uz žūstošās līmes var veidoties gaisā esošo ūdens pilienu kondensāts, jo virsmas temperatūra pazeminās zem rasas punkta. Saspiežot virsmas, šis mitrums traucēs kontaktlīmes saķerei.

Vide un drošība

Produkts satur viegli gaistošus un ļoti viegli uzliesmojošus šķīdinātājus. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā