Kestofol P/H

Pielietojuma joma

Kestofol P/H ir ātri žūstoša dispersijas līme, kas paredzēta melamīna PVC pārklājumu līmēšanai uz koksnes plātnēm. Nodrošina kvalitatīvu un gludu virsmu.

Iepakojuma lielums
Product Code
Kestofol P/H 15 kg T1482.015  
Iepakojuma lielums Kestofol P/H 15 kg
Product Code T1482.015
 
pH

8

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 4 min

Viskozitāte

18 000 mPas (Brookfield 6/20, +20 °C)

Relatīvais mitrums

50–60 %

Saistvielas veids

EVAC

Patēriņš

80–120 g/m²

Uzklāšanas temperatūra

+18–+25 °C

Lietošanas norādījumi

Līmes īpašības būtiski ietekmē apkārtējie apstākļi, piemēram, koksnes un apkārtējā gaisa mitrums, temperatūra, absorbētspēja un uzklātais līmes daudzums, tāpēc dotās vērtības ir tikai aptuvenas. Lai noteiktu nepieciešamo presēšanas ilgumu un pārliecinātos par līmes šuves stiprību, pirms pilna apjoma ražošanas uzsākšanas jāveic atbilstoša testēšana. Augstākā temperatūrā nepieciešamais saspiešanas laiks ir īsāks. Skatiet pārklājuma ražotāja norādījumus.

Uz līmējamajām virsmām nedrīkst būt putekļi, taukvielas utt. Līmes un materiāla temperatūrai jābūt augstākai par +15 °C. Tomēr šuves stiprība tiks iegūta, arī līmējot zemākā temperatūrā (virs +3 °C), taču paildzināsies žūšanas laiks. Ja paredzēts lietot nelielu līmes daudzumu, jāveic atbilstoši testi, lai nodrošinātu nepieciešamo stiprību.

Līmi var uzklāt vai nu uz pārklājuma, vai plātnes. Pēc līmes uzklāšanas nekavējoties piespiediet pārklājumu pie plātnes. Lai saspiestu līmējamās virsmas, izmantojiet piespiedējruļļu presi vai horizontālo presi. Tā kā ir svarīgi, lai no savienojuma vietas tiktu izspiests gaiss, ieteicams izmantot piespiedējruļļu presi. Ja izmantojat horizontālo presi, virsma vispirms jāizlaiž caur ruļļa presi, lai izspiestu gaisu. Pēc tam pārklātās plātnes jāsakrauj kaudzē. Pirms turpmākas apstrādes uzgaidiet vismaz divas stundas.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā