Kestokol cietinātājs S

Pielietojuma joma

Cietinātāju S izmanto kā cietinātāju līmei Kestokol D4/S.

Iepakojuma lielums
Product Code
Kestokol kovete S 5 kg T2123.958  
*Kestokol kovete S 750 g/ 1 l T2123.935  
Iepakojuma lielums Kestokol kovete S 5 kg
Product Code T2123.958
 
Iepakojuma lielums *Kestokol kovete S 750 g/ 1 l
Product Code T2123.935
 
Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viendabīgums

Šķidrums

Saistvielas veids

PVAc koka līmes cietinātājs

Lietošanas norādījumi

Skatīt Kestokol D4 TDS

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā