Kestomer VP

Kestomer VP ir PVAC bāzes dispersijas līme, ko izmanto papīra un kartona pārklājumu līmēšanai.

Pielietojuma joma

Kestomer VP ir plastificēta polivinilacetāta dispersijas līme.
Visas līmes sastāvdaļas atbilst pārtikas iepakojumu noteikumiem FDA 175.105.

Iepakojuma lielums
Product Code
Kestomer VP 30 kg T3244.030  
Iepakojuma lielums Kestomer VP 30 kg
Product Code T3244.030
 
pH

5

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³/20°C

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

3000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 °C)

Saistvielas veids

PVAC

Lietošanas norādījumi

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ziemeļu Gulbis eko marķējumsRažots Somijā