Kestomer VPH

Kestomer VPH ir PVAC bāzes dispersijas līme, ko izmanto papīra un kartona pārklājumu līmēšanai.

Pielietojuma joma

Kestomer VPH ir plastificēta polivinilacetāta dispersijas līme papīram un kartonam. Visas līmes sastāvdaļas atbilst pārtikas iepakojumu noteikumiem FDA 175.105.

Iepakojuma lielums
Product Code
Kestomer VPH 15 kg T3242.015  
Iepakojuma lielums Kestomer VPH 15 kg
Product Code T3242.015
 
pH

5

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³/20°C

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

6 500 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20 °C)

Saistvielas veids

PVAC

Lietošanas norādījumi

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ziemeļu Gulbis eko marķējumsRažots Somijā