Kestopur 1010

Kestopur 1010 ir vienkomponenta mitrumā cietējoša poliuretāna līme, kas paredzēta rūpnieciski ražotu koka izstrādājumu ražošanai. Atbilst standarta EN 15425 prasībām un ir apstiprināta CE marķējumam atbilstošas līmētas koksnes ražošanai saskaņā ar standartu EN 14080.

Priekšrocības un īpašības

  • Pastiprināta ar mikrošķiedrām
  • Minimāla putošanās
  • Nenotek

Pielietojuma joma

Kestopur 1010 ir vienkomponenta mitrumā cietējoša poliuretāna līme, kas paredzēta kokmateriālu līmēšanai. Tā atbilst standarta EN 15425 prasībām un ir apstiprināta CE marķējumam atbilstošas līmētās koksnes ražošanai saskaņā ar standartu EN 14080, kā arī CE marķējumam atbilstošu krusteniski līmētu kokmateriālu (CLT) ražošanai saskaņā ar standartu EN 16351.

To var izmantot arī citu rūpnieciski ražotu koka izstrādājumu ražošanai un pielietojumiem, kam vajadzīga īpaši laba noturība pret mitrumu.

Kestopur 1010 nesatur šķīdinātājus un formaldehīdu. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Krāsas

Caurspīdīga; pēc sacietēšanas — gaiša.

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,2 kg/dm³

Uzglabāšana

Var uzglabāt sausā un vēsā vietā (+10–20 °C). Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +20 °C temperatūrā, 1000 l tvertņu glabāšanas laiks ir 4 mēneši, mazāku iepakojumu glabāšanas laiks — 6 mēneši.

Atvērtās izturēšanas laiks

maks. 10 min
(uzklājamais daudzums: 180 g/m², koksnes mitrums: 15%, temperatūra: 20 °C, relatīvais mitrums: 50%)

Šuves biezums

< 0,3 mm

Viskozitāte

10000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Presēšanas laiks

No 30 min, ja tiek veikti saaudzēšanas darbi

Relatīvais mitrums

Līmēšanas laikā: 40–75%, pēc presēšanas ≥ 30% (saskaņā ar EN 14080, EN 16351)

Saistvielas veids

Poliuretāns

Darba apstākļi

Temperatūra cehā: vismaz 15 °C (saskaņā ar EN 14080; EN16351; EN 15497)

Patēriņš

140–180 g/m² ķīļtapu savienojumiem
160–200 g/m² saaudzēšanai

Uzklāšanas temperatūra

18–30 °C (saskaņā ar EN 14080; EN16351; EN 15497)

Koka mitruma saturs

6–20% (ieteicamais mitrums: aptuv. 15%)

Sertifikācijas un reģistrācijas

EN 15425 I 70 GP 0,3
AUS/NZ 4364:2010, I tips

Lietošanas norādījumi

Līmējamajai virsmai jābūt tīrai un neputekļainai. Piemērota uzklāšanai ar sprauslu un lenti. Uzklājiet līmi vienmērīgā slānī uz vienas vai abām virsmām. Lai noteiktu nepieciešamo presēšanas ilgumu un pārliecinātos par līmes šuves stiprību, pirms pilna apjoma ražošanas uzsākšanas jāveic atbilstoša testēšana.

Izmantojot Kestopur 1010 līmi, ir jālieto aizsargcimdi. Ja līme tiek izsmidzināta un darbs norit temperatūrā, kas pārsniedz +40 °C, jālieto respirators.

Svaigus līmes traipus notīriet ar sausu lupatiņu un tīriet virsmu ar acetonu vai Kiilto Cleaner. Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseEN 15425Ražots Somijā