Kiilto 66

Universāla PVA līme mēbeļu montāžai, rūpnieciski ražota parketa mēlītes un gropes savienošanai, koka, nažfiniera, saplākšņa, skaidu plākšņu, kartona, papīra, auduma, ādas, mozaīku u.c. materiālu līmēšanai.

Priekšrocības un īpašības

  • universāla celtniecības un mājsaimniecības līme
  • ūdens bāzes

Pielietojuma joma

Universāla ūdens bāzes PVA līme koka, papīra, kartona, auduma un keramikas līmēšanai. Piemērota rūpnieciski ražota parketa mēlītes un gropes savienošanai. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai. Līmei ir ātra saķere un īss saspiešanas laiks. Kiilto 66 ir D2 klases līme iekšdarbiem.

Iepakojuma lielums
EAN kods
Kiilto 66 / exp 3/4 l 6411511992755
Iepakojuma lielums Kiilto 66 / exp 3/4 l
EAN kods 6411511992755
 
pH

aptuv. 7

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1 kg/dm³

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Atvērtās izturēšanas laiks

5–10 min

Viskozitāte

16500 mPas (Brookfield, RVT +20 °C)

Iepakojumu izmēri

1/3 l un 3/4 l plastmasas pudele
3 l un 10 l plastmasas tvertne

Presēšanas laiks

10–20 min (gabaliem, kas nav zem spiediena)

Salizturība

Sasalst

Koka mitruma saturs

6–15 %

Minimālā temperatūra, pie kuras veidojas plēvīte

+5–8 °C

Lietošanas norādījumi

Līmi uzklāj līdzenā kārtā uz viena no salīmējamiem materiāliem. Savieno materiālus kopā un saspiež. Saspiešanas ilgums ir atkarīgs no virsmu saderības un darba apstākļiem. Kad izžuvusi, līmes šuve ir gaiša. Svaigus līmes traipus var notīrīt ar ūdenī samitrinātu lupatiņu.

Līmēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai. Gan materiāliem, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai. Apkārtējie apstākļi, piemēram, istabas temperatūra, līmes un materiālu temperatūra, gaisa mitrums, materiālu kvalitāte un mitrums, kā arī uzklātās līmes daudzums būtiski ietekmē saķeres veidošanās laiku un sacietēšanu.

Līme nekrāso koku. Ja līmējuma vieta ir saskarē ar dzelzi vai rūsu, tad tas kopā ar koksnē esošajām vielām var izraisīt koka krāsošanos.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseLEEDRažots Somijā