Kiilto Acetons

Tehniskais acetons šķīdināšanai, atšķaidīšanai vai tīrīšanai.

Pielietojuma joma

Acetons ir paredzēts attaukošanai un koka, metāla, plastmasas un stikla virsmu tīrīšanai pirms līmēšanas vai virsmas apstrādes darbiem. Piemērots acetona bāzes produktu atšķaidīšanai un dažādu veidu līmju un krāsu traipu notīrīšanai.

Iepakojuma lielums
EAN kods
750 ml 6425001234560
Iepakojuma lielums 750 ml
EAN kods 6425001234560
 
Blīvums/īpatnējais svars

0,8 kg/l

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši.

Ugunsdrošības klase

Viršanas punkts aptuv. 56 °C

Uzklāšanas temperatūra

Ne zemāk par +15 °C

Lietošanas norādījumi

Tīrot eļļas un smērvielas, pārliecinieties, vai attiecīgais materiāls ir noturīgs pret acetonu (ja nepieciešams, veiciet testēšanu). Izlasiet atšķaidāmā produkta instrukcijas, lai pārliecinātos, vai acetons ir piemērots tā atšķaidīšanai. Izvairieties no saskares ar ādu, jo acetons ļoti izteikti sausina ādu. Acetons ir viegli uzliesmojošs.

Vide un drošība

Satur gaistošus un uzliesmojošus šķīdinātājus. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.