Kiilto CR DF ātri žūstošā špaktele 0–5 (10) mm

Sevišķi ātri žūstoša nobeiguma špaktele mitrām telpām. Var izmantot arī sausās vietās hermetizēšanas remontmateriālu izlīdzināšanai pirms galīgās apdares.

Priekšrocības un īpašības

  • Sevišķi ātri žūstoša
  • Mazputekļaina
  • Pāršpaktelēšanai 0–5 mm, daļējai špaktelēšanai 0–10 mm

Pielietojuma joma

Kiilto CR DF ātri žūstošā špaktele ir piemērota iekštelpu sienu un griestu špaktelēšanai. Nav piemērota tādu virsmu apstrādei, kas pastāvīgi atrodas zem ūdens (piemēram, peldbaseinos). Špaktelējot virsmu, kas ir apstrādāta ar hidroizolācijas materiālu, kopā ar špakteli ieteicams izmantot Kiilto Rappausverkko armējošo sietu. Špaktelētās virsmas var hidroizolēt ar Kiilto hidroizolācijas membrānām, flīzēt vai krāsot.

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,4 kg

Krāsas

Pelēka

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā 6 mēnešus sausos apstākļos.

Pārklājams

Pāršpaktelēšanai aptuv. 1 h, daļējai špaktelēšanai 24 h

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,4 kg

Slāņa biezums

Pāršpaktelēšanai: 0–5 mm, daļējai špaktelēšanai: 0–10 mm

Sajaukšanas attiecība

3,0–3,4 l ūdens / 12,5 kg maiss

Iestrādes laiks

20–30 minūtes (+18 °C)

Savienojuma stiprība

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Saistvielas veids

Polimēru–cementa–smilšu bāzes pulveris

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Spiedes izturība

CSIV kategorija (EN 998-1)

Uzklāšanas temperatūra

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +5 °C

Lietošanas norādījumi

Špaktelējamajai virsmai jābūt stingrai, tīrai un bez putekļiem. Uzmanīgi jānotīra nenoturīgas un atdalījušās daļiņas. Sausas virsmas pirms špaktelēšanas nedaudz jāsamitrina.

Kiilto CR DF pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18–20 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuveni 2–3 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Špakteli uzklāj manuāli ar tērauda špakteļlāpstiņu. Ja tiek izmantots Kiilto Rappausverkko armējošais siets, iestrādājiet to svaigā špaktelē. Nogludiniet virsmu ar tērauda špakteļlāpstiņu tā, lai siets atrastos špakteles slāņa vidusdaļā.

Špaktelēšanas laikā telpā jābūt tādai temperatūrai, kāda telpā ir parasti. Apkārtējie apstākļi, piemēram, telpas temperatūra, špakteles un ūdens temperatūra, pamatnes kvalitāte un mitrums, kā arī relatīvais mitrums būtiski ietekmē saķeres veidošanās laiku un sacietēšanu. Tāpēc mūsu rekomendācijā dotos datus var uzskatīt tikai par pamatinformāciju.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseCE marķējumsLEEDRažots Somijā