Kiilto E

Īpaši smalka gatavā špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas.

Priekšrocības un īpašības

  • īpaši smalka, balta nobeiguma špaktele
  • viegli slīpējama, piemērota zem krāsas un tapetēm
  • maks. 2 mm slānis
  • Žūšanas laiks: 2–3 h/mm

Pielietojuma joma

Kiilto E ir ūdens bāzes īpaši smalka gatavā špaktele sienu un griestu nobeiguma apstrādei. Īpaši piemērota plaisu un nelielu caurumu un skrāpējumu aizpildīšanai (piemēram, skrūvju vietas), kā arī nobeiguma apdarei. Šuvju pastiprinošo lentu līmēšanai ģipškartona plākšņu salaiduma vietās iesakām izmantot Kiilto GP vai Kiilto J gatavās špakteles. Apstrādātā virsma ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai. Nav piemērota flīzēšanai vai vinila segumu piestiprināšanai.

Iepakojuma lielums
EAN kods
Kiilto E / exp. 3 l 6411513759035
Kiilto E / exp. 10 l 6411513759103
Iepakojuma lielums Kiilto E / exp. 3 l
EAN kods 6411513759035
 
Iepakojuma lielums Kiilto E / exp. 10 l
EAN kods 6411513759103
 
Krāsas

balta

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Slāņa biezums

maks. 2 mm

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 2–24 h (+18 °C) (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Iepakojumu izmēri

4,8 kg un 16 kg plastmasas spainis

Maks. graudiņu lielums

0,1 mm

Saistvielas veids

polimēru dispersijas – kaļķakmens bāzes špaktele

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Lietošanas norādījumi

Kiilto E var izmantot sienu nobeiguma apdarei. Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto E ir lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Ja nepieciešams, špakteli var atšķaidīt ar nelielu daudzumu ūdens. Špakteli uzklāj manuāli ar tērauda špakteļlāpstiņu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseCE marķējumsLEEDRažots Somijā