Kiilto KeraSafe hidroizolācija

Ūdeni un tvaiku necaurlaidīga KeraSafe plēve mitru telpu hidroizolēšanai. Daļa no KeraSafe hidroizolācijas sistēmas. Piemērota celtniecības plākšņu un akmens materiālu konstrukcijām.

Iepakojuma lielums
EAN kods
30 m 7350020480126
Iepakojuma lielums 30 m
EAN kods 7350020480126
 
Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 305 g/m

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Slāņa biezums

aptuv. 0,6 mm

Iepakojumu izmēri

1 x 30 m

Plaisu segtspēja

> 1,5 mm (3. kategorija)

Saistvielas veids

PE plēve
PP flīss

Pamatnes mitrums

Celtniecības plāksnes: 8–12% relatīvais mitrums
Betons < 85 % relatīvais mitrums

Stiepes lūšanas punkts

> 100% (gareniski)
> 200% (šķērseniski)

Uzklāšanas temperatūra

+15–25 °C

Ūdens tvaika caurlaidība

> 1000000 sek/m

Lietošanas norādījumi

KeraSafe ir elastīga, ūdeni un tvaiku necaurlaidīga hidroizolācijas plēve. Uzstādot KeraSafe, jānodrošina normāla materiāla, telpas un pamatnes temperatūra. Saķeri un nožūšanas laiku būtiski ietekmē tādi apkārtējie apstākļi kā gaisa mitrums un temperatūra. Pirms darbu sākšanas iepazīstieties ar Kiilto KeraSafe darbu aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseCE marķējumsETALEEDZiemeļu Gulbis eko marķējums