Kiilto KeraSeal līmes uzklājējs

Kiilto KeraSeal savienojumu līmes uzklāšanai.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.