Kiilto kontaktlīmes šķīdinātājs

Šķīdinātājs Kiilto Contact Adhesive Thinner ir piemērots darbarīku tīrīšanai un šķīdinātāja bāzes kontaktlīmju (piemēram, Kiilto Kestopren un Kiilto Tixo) atšķaidīšanai.

Pielietojuma joma

Kiilto Contact Adhesive Thinner izmanto šķīdinātāja bāzes kontaktlīmju atšķaidīšanai, līmes traipu noņemšanai un virsmu un darbarīku tīrīšanai. Piemērots šādu līmju atšķaidīšanai: Kestopren, Tixo, Unitex.

Iepakojuma lielums
EAN kods
750 ml 6411512503752
Iepakojuma lielums 750 ml
EAN kods 6411512503752
 
Blīvums/īpatnējais svars

0.75 kg/l

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 18 mēneši.

Uzklāšanas temperatūra

Ne zemāk par +15 °C

Lietošanas norādījumi

Skatiet atšķaidāmā izstrādājuma lietošanas norādījumus. Šķīdinātāja Kiilto Contact Adhesive Thinner augstā iztvaikošanas rādītāja dēļ pastāv iespēja, ka uz žūstošās līmes var veidoties gaisā esošo ūdens pilienu kondensāts (jo īpaši, kad gaiss ir silts un mitrs). Tas tāpēc, ka, šķīdinātājam iztvaikojot, svaigās līmes virsmas temperatūras samazinās zem gaisa kondensācijas temperatūras. Saspiežot līmējamos elements, šis mitrums traucē kontaktlīmes saķerei.

Vide un drošība

Satur gaistošus un uzliesmojošus šķīdinātājus. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.