Kiilto LH 1–2 mm

Līmes bāzes sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Maksimālais slāņa biezums izlīdzināšanai 2 mm.

Priekšrocības un īpašības

  • Ar līmes saistvielu, baltā krāsā
  • Sausām telpām
  • Sienu un griestu virsmām
  • Žūšanas laiks: 1 d
  • Pāršpaktelēšanai: 1–2 mm
  • Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm

Pielietojuma joma

Kiilto LH ir līmes bāzes sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Piemērota arī griestu izlīdzināšanai ar izsmidzināšanas metodi. Raupjas virsmas pirms izlīdzināšanas (atkarībā no virsmas raupjuma) špaktelēt ar Kiilto TT, Kiilto SK vai Kiilto LK sienu špaktelēm. Apstrādātā virsma ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai. Virsmu pirms tapešu līmēšanas ieteicams nokrāsot. Nav piemērota zem keramiskajām flīzēm un sienu vinila segumiem.

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg

Iepakojuma lielums
EAN kods
20 kg 6411512150208
Iepakojuma lielums 20 kg
EAN kods 6411512150208
 
Krāsas

Gaiša

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg

Slāņa biezums

1–2 mm

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Sajaukšanas attiecība

7,0–7,5 l ūdens / 20 kg maiss

Iestrādes laiks

aptuv. 24 stundas (+18°C)

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Maks. graudiņu lielums

0,25 mm

Saistvielas veids

Polimēru–kaļķakmens bāzes pulveris

Pamatnes mitrums

Betons < 90% relatīvais mitrums

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Maks. šuves deformācija

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL03 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Lietošanas norādījumi

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LH pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuv. 15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Špakteles masu uzklāj ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu, vai smidzina ar špaktelēm paredzētu smidzināšanas pistoli. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu. Ja špakteles pārpalikumu paredzēts uzglabāt nākamajai dienai, tvertne rūpīgi jānosedz, lai novērstu sakalšanu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseCE marķējumsLEEDZiemeļu Gulbis eko marķējumsRažots Somijā