Kiilto LK 1–3 (5) mm

Sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Maksimālais slāņa biezums virsmas daļējai izlīdzināšanai: 5 mm; pāršpaktelēšanai: 3 mm. Līmes bāzes.

Priekšrocības un īpašības

  • Ar līmes saistvielu, baltā krāsā
  • Sausām telpām
  • Sienām un griestiem
  • Nožūšanas laiks: 1 d
  • Pāršpaktelēšanai: 1–3 mm, virsmas daļējai izlīdzināšanai:1–5 mm

Pielietojuma joma

Kiilto LK ir sienu špaktele sausām iekštelpu sienām un griestiem. Nelīdzenas virsmas vispirms tiek špaktelētas ar Kiilto SK vai Kiilto TT sienu špaktelēm. Virskārtas izlīdzināšanu veic ar Kiilto LH sienu špakteli. Apstrādāto virsmu var slīpēt vai krāsot. Nav piemērota zem flīzēm un sienu vinila segumiem.

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg

Iepakojuma lielums
EAN kods
20 kg 6411512151205
Iepakojuma lielums 20 kg
EAN kods 6411512151205
 
Krāsas

Gaiša

Uzglabāšana

Neatvērtā iepakojumā maks. 1 gads sausos apstākļos.

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg

Slāņa biezums

Virsmas daļējai izlīdzināšanai: 1–5 mm; pāršpaktelēšanai: 1–3 mm.

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Sajaukšanas attiecība

5,5–6,0 l ūdens / 20 kg maiss

Iestrādes laiks

aptuv. 24 stundas (+18 °C)

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Maks. graudiņu lielums

0,5 mm

Saistvielas veids

Polimēru–kaļķakmens bāzes pulveris

Pamatnes mitrums

Betons < 90% relatīvais mitrums

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL03 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Lietošanas norādījumi

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LK pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuv. 15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Špakteles masu uzklāj ar roku, izmantojot tērauda špakteļlāpstiņu, vai smidzina ar špaktelēm paredzētu smidzināšanas pistoli. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda špakteļlāpstiņu. Ja špakteles pārpalikumu paredzēts uzglabāt līdz nākamajai dienai, tvertne rūpīgi jānosedz, lai novērstu masas sakalšanu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseCE marķējumsLEEDZiemeļu Gulbis eko marķējumsRažots Somijā