Kiilto LW

Mitrumizturīga gatavā špaktele sienu un griestu izlīdzināšanai sausās un mitrās telpās. Nodrošina piemērotu virsmu hidroizolācijai, flīzēšanai un krāsošanai. Maks. slāņa biezums pāršpaktelēšanai: 3 mm, iedobēs — 10 mm. Šķīstoša ūdenī.

Priekšrocības un īpašības

  • Viegla špaktele sausām telpām
  • Iekštelpu sienām un griestiem, mitrumizturīga
  • Nodrošina piemērotu virsmu hidroizolācijai un flīzēšanai
  • Pāršpaktelēšanai maks. 3 mm slānī, iedobēs maks. 10 mm
  • Žūšanas laiks: 2–3 h/mm

Pielietojuma joma

Kiilto LW ir ūdenī šķīstoša, lietošanai gatava universāla špaktele. Špaktele nodrošina piemērotu virsmu hidroizolācijai, flīzēšanai un krāsošanai. Atbilst standarta EN 15824:2009 prasībām.

Iepakojuma lielums
EAN kods
3 l 6411512003030
10 l 6411512003108
Iepakojuma lielums 3 l
EAN kods 6411512003030
 
Iepakojuma lielums 10 l
EAN kods 6411512003108
 
Krāsas

Zaļganā krāsā

Blīvums/īpatnējais svars

1,1

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Slāņa biezums

3 mm, iedobēs: 10 mm

Cietēšanas ātrums

aptuv. 2–3 h/mm (+18 °C) (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Savienojuma stiprība

> 0,5 MPa (EN15824)

Iepakojumu izmēri

3 l, 10 l plastmasas tvertne

Maks. graudiņu lielums

0,15 mm

Saistvielas veids

Dispersijas – vieglas pildvielas kaļķakmens bāzes izlīdzināšanas špaktele

Darba apstākļi

Normālos apstākļos, zemākā izmantošanas temperatūra +10 °C

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL05 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Lietošanas norādījumi

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto LW ir lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Ja nepieciešams, špakteli var atšķaidīt ar nelielu daudzumu ūdens. Špakteli uzklāj ar tērauda špakteļlāpstiņu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

CE marķējumsZiemeļu Gulbis eko marķējumsRažots Somijā