Kiilto MS Silex parketa līme

Pielietojuma joma

MS Silex ir elastīga vienkomponenta līme parketa pielīmēšanai. Cieti elastīga saskaņā ar ISO 17178. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Patēriņš

aptuv. 1,7 m²/l, aptuv. 1,0 kg/m 2

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,7 kg/l

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1°C: 9 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Pēc tvertnes atvēršanas izlietot 2–3 dienās.

Patēriņš

aptuv. 1,7 m²/l, aptuv. 1,0 kg/m 2

Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 30 min (+20 °C, 50% relatīvais mitrums)

Viendabīgums

tiksotropa pasta

Iepakojumu izmēri

10 l / 17 kg

Salizturība

sasalst

Saistvielas veids

Ar sililu modificēts polimērs (SMP)

Pamatnes mitrums

betons: maks. 3,0% pēc svara vai 80% relatīvais mitrums
koks: 8–12%

Darba apstākļi

Līmēšanas un izmantošanas laikā ievērojiet parketa ražotāja instrukcijas un valsts noteikumus.

Uzklāšanas temperatūra

+18 – 25 °C

Lietošanas norādījumi

Iespējams izmantot uz izlīdzināta betona, plāksnēm vai koka grīdām. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai un notīrītai no putekļiem un citiem saķeri mazinošiem materiāliem. Nodrošiniet, lai pamatne būtu piemērota parketam, kuru paredzēts ieklāt. Pirms līmēšanas noņemiet cementa virskārtu, slīpējot un pēc tam uzsūcot putekļus. Ja nepieciešams, betona virsmu var izlīdzināt ar atbilstošu Kiilto izlīdzinošo maisījumu. Betona un izlīdzinošā maisījuma stiepes saķeres izturībai jābūt vismaz 1,5 N/mm². Līmējot uz plāksnēm, ir ieteicams izmantot vismaz 9 mm biezu saplāksni vai līdzīgu materiālu. Vienmēr ievērojiet parketa ražotāja instrukcijas vai piemērojamos valsts noteikumus (Somijā — SisäRYL 2013). Elastīga līme samazina slodzi uz pamatni, ko rada koksnes izplešanās un saraušanās mitruma svārstību rezultātā.

Līmēšanas laikā telpā jābūt normālai temperatūrai un gaisa mitrumam. Gan līmējamajam parketam, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai un gaisa mitrumam. Līmi uzklāj vienmērīgi ar robotu līmes lāpstiņu uz tik liela laukuma, uz kura parketu var ieklāt aptuveni 30 min. laikā. Parketu stingri piespiež pie pamatnes. Parketa apakšai ir jābūt pilnībā noklātai ar līmi. Neklāt līmi uz parketa “mēlītes” un gropes savienojumu vietās. Starp nekustīgām konstrukcijām, piemēram, sienām, un parketu jāatstāj 10–15 mm plata sprauga. Parketa slīpēšanu un lakošanu ieteicams veikt ne agrāk kā 24–48 stundas pēc līmēšanas atkarībā no apkārtējiem apstākļiem. Svaigus līmes traipus tīrīt ar lakbenzīnu (vaitspirtu). Sacietējušu līmi var notīrīt tikai mehāniski.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseLEEDRažots Somijā