Kiilto pašlīmējošs nostiprinājums trapiem

Pašlīmējošs, pastiprinošs audums no butila, kas paredzēts grīdas notecēm. Izmanto kopā ar uzklājamām Kiilto hidroizolācijas sistēmām.

Iepakojuma lielums
EAN kods
33 cm 6411513685303
Iepakojuma lielums 33 cm
EAN kods 6411513685303
 
Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseLEED