Kiilto pastiprinošais ārējais stūris

Kiilto Ulkonurkkavahvike pastiprinošs ārējais stūris — sagatave, ko paredzēts izmantot kopā ar Kiilto hidroizolācijas membrānām.

Pielietojuma joma

Formēts, elastīgs pastiprinošs stūris, ko paredzēts izmantot kopā ar rullējamām hidroizolācijas membrānām.
Jāizmanto kā daļa no KeraSafe hidroizolācijas sistēmas.

Iepakojuma lielums
EAN kods
Kiilto pastiprinošais ārējais stūris 6411513683996
Iepakojuma lielums Kiilto pastiprinošais ārējais stūris
EAN kods 6411513683996
 
Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 2 gads.

Slāņa biezums

aptuv. 0,35 mm

Saistvielas veids

PE plēve
PP flīss

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseLEED