Kiilto pastiprinošais iekšējais stūris

Kiilto Sisänurkkavahvike pastiprinošs iekšējais stūris — sagatave, ko paredzēts izmantot kopā ar Kiilto hidroizolāciju.

Pielietojuma joma

Formēts, elastīgs pastiprinošs stūris, ko paredzēts izmantot kopā ar rullējamām hidroizolācijas membrānām.
Jāizmanto kā daļa no KeraSafe hidroizolācijas sistēmas.

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Slāņa biezums

aptuv. 0,35 mm

Saistvielas veids

PE plēve
PP flīss

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseLEED