Kiilto PU 1000 ECO

Kiilto PU 1000 ECO ir šķīdinātājus nesaturoša vienkomponenta poliuretāna grunts betona un izlīdzinošo maisījumu pamatnēm gadījumos, kad izmanto Kiilto ūdeni nesaturošas parketa līmes.

Priekšrocības un īpašības

  • 100% sauso daļiņu saturs
  • Ātri žūst un sacietē
  • Piemērota apsildāmām grīdām (ūdens cirkulācijas)

Pielietojuma joma

Kiilto PU 1000 ECO ir šķīdinātājus nesaturoša, mitrumā cietējoša vienkomponenta grunts betona un izlīdzinošo maisījumu pamatnēm gadījumos, kad izmanto Kiilto ūdeni nesaturošas parketa līmes.

Iepakojuma lielums
EAN kods
Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l 6411513775059
Iepakojuma lielums Kiilto PU 1000 ECO Primer 5 l
EAN kods 6411513775059
 
Blīvums/īpatnējais svars

1,2 kg/l

Uzglabāšana

Uzglabāt temperatūrā, kas augstāka par +1 °C, cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā ne ilgāk kā 1 gadu. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Iepakojumu izmēri

5 l (6 kg)

Saistvielas veids

Mitrumā cietējoša, vienkomponenta, poliuretāna

Pamatnes mitrums

maks. 3,0 % pēc svara vai 80 % relatīvais mitrums

Uzklāšanas temperatūra

+10–25 °C

Lietošanas norādījumi

Pamatnei jābūt tīrai, stingrai, līdzenai un sausai. No virsmas noņem cementa plēvīti un citus netīrumus, kas var traucēt saķerei. KIILTO PU 1000 ECO uzklāj uz virsmas plānā, vienmērīgā kārtā, izmantojot pret šķīdinātājiem izturīgu aplikatoru, rullīti vai otu. Parketu var līmēt ne agrāk kā 2 stundas pirms un ne vēlāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas (20°C / 50 % relatīvais mitrums). Sausos apstākļos grunts sacietēšanas laiks ir ilgāks. Gruntij jābūt pilnībā sacietējušai pirms parketa līmēšanas uzsākšanas. Grunti var atšķaidīt 0–20 % ar Kesto Ohenne 7. Lai uzlabotu saķeri starp grunti un parketa līmi, uz svaigi gruntētas virsmas var uzkaisīt smiltis (maks. graudiņu lielums apm. 1 mm). Darbarīkus var tīrīt ar acetonu vai ksilolu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

LEEDRažots Somijā