Kiilto Solid parketa līme

PVA bāzes līme ar augstu sausnas saturu. Paredzēta mozaīkas parketa, gabalparketa, kā arī parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai. Atkarībā no parketa veida iespējams izmantot uz pietiekami cieta betona, grīdas izlīdzinošā maisījuma vai saplākšņa.

Priekšrocības un īpašības

  • mozaīkas parketa un parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai
  • augsts sausnas saturs

Pielietojuma joma

Paredzēta mozaīkas parketa un parketa skaņas izolācijas korķa līmēšanai. Piemērota arī gabalparketa līmēšanai uz saplākšņa, bet tikai kombinācijā ar mehānisku fiksāciju. Atbilst M1 būvmateriālu emisiju klasifikācijai.

Patēriņš

2–3 m²/l

Iepakojuma lielums
EAN kods
15 l / 19 kg 6411511375152
Iepakojuma lielums 15 l / 19 kg
EAN kods 6411511375152
 
Blīvums/īpatnējais svars

aptuv. 1,3 kg/l

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: trīs gadi. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Patēriņš

2–3 m²/l

Atvērtās izturēšanas laiks

aptuv. 20 min (+20 °C, 50 % relatīvais mitrums)

Iepakojumu izmēri

15 l

Salizturība

Sasalst (līmes šuve iztur salu)

Saistvielas veids

PVA

Pamatnes mitrums

betons: maks. 3,0 % pēc svara vai 80 % relatīvais mitrums
koks: 8–12 %

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas norādījumi

Iespējams izmantot uz izlīdzināta betona, saplākšņa, skaidu plāksnēm, korķa plāksnēm vai koka grīdām. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai un notīrītai no putekļiem un citiem saķeri mazinošiem materiāliem. Nelīdzenas betona pamatnes, ja nepieciešams, izlīdzina ar Kiilto Oy ražotu mozaīkas parketa pamatnes izlīdzinošo maisījumu (piemēram, Fiberflex).

Līmēšanas laikā telpā jābūt normālajai temperatūrai un gaisa mitrumam. Gan līmējamajam parketam, gan līmei jāļauj pielāgoties telpas temperatūrai un gaisa mitrumam. Līmi uzklāj uz pamatnes vienmērīgā slānī ar robotu lāpstiņu. Uzklāšanas laukumam jābūt tik lielam, lai to uzreiz var nosegt ar parketa dēlīšiem, kamēr līmes virskārta vēl ir svaiga. Parketa dēlīšus piespiež pie pamatnes. Parketa apakšai ir jābūt pilnībā noklātai ar līmi. Starp nekustīgām konstrukcijām, piemēram, sienām, un parketu jāatstāj 10–15 mm plata sprauga. Parketa slīpēšanu ieteicams veikt ne agrāk kā 3–6 diennaktis pēc līmēšanas.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseLEEDRažots Somijā