Kiilto Tex Floor līme

Ūdens bāzes paklāju līme, kas ir īpaši paredzēta tekstila segumu līmēšanai kuģu un laivu būvniecības nozarē. Klasificēta atbilstoši IMO. Piemērota arī tradicionālu grīdas segumu līmēšanai.

Priekšrocības un īpašības

  • Viegli uzklājama
  • Piemērota lietošanai arī uz filca ieklājiem kuģu un laivu būvniecības nozarē
  • Klasificēta atbilstoši IMO

Pielietojuma joma

Ūdens bāzes grīdas segumu līme, kas paredzēta tekstila grīdas segumu līmēšanai sausās iekštelpās.

Patēriņš

4–6 m²/l
200–300 g/m²

Blīvums/īpatnējais svars

1,2 kg/l

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Patēriņš

4–6 m²/l
200–300 g/m²

Iestrādes laiks

Slapjā līmēšana: 0–20 min.
Vēlā slapjā līmēšana: 20–40 min. (23 °C, 50 % RH)

Iepakojumu izmēri

15 l

Salizturība

Sasalst

Saistvielas veids

Akrilātu kopolimērs

Pamatnes mitrums

Betons: maks. 85 % relatīvais mitrums
Koks: 8–12 %

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas norādījumi

Pamatnei ir jābūt sausai, stingrai, gludai un tīrai. Nelīdzenas virsmas izlīdzina ar atbilstošiem Kiilto grīdas izlīdzinošajiem materiāliem. Par pamatni var izmantot arī īpašu filca materiālu, ko paredzēts ieklāt zem līmējamā grīdas seguma. Ņemiet vērā arī filca ieklāja ražotāja sniegtos ieklāšanas norādījumus. Tekstila segumu līmēšanu veic ar slapjās līmēšanas metodi. Līmi pirms lietošanas samaisa. Uz pamatnes uzklāj vienmērīgā slānī ar smalki robotu lāpstiņu. Ja pamatne ir neuzsūcoša, nodrošiniet, lai grīdas segums būtu mitrumcaurlaidīgs. Var izmantot grīdām ar zemgrīdas apkuri. Līmējot segumu, ievērot arī seguma ražotāja instrukcijas.

Līmējot tekstila segumus, izmantotais līmes daudzums ietekmē galīgo savienojuma stiprību. Ja paredzēts līmēt segumus, ko nākotnē paredzēts nomainīt, izmantojamās līmes daudzums pirms līmēšanas katrā gadījumā jātestē individuāli.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseIMOLEEDRažots Somijā