Kiilto XF izsmidzināma gatavā špaktele

Viegla špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Īpaši piemērota armējošo lentu iestrādei un virskārtas izlīdzināšanai. Var izsmidzināt vai uzklāt manuāli.

Priekšrocības un īpašības

  • Virskārtas izlīdzināšana un armējošo lentu iestrāde
  • Nodrošina ļoti gludu un baltu virsmu
  • Slāņa biezums maks. 2 mm
  • Mazs patēriņš un satur vieglu pildvielu
  • Izsmidzināma
  • Ļoti viegli slīpējama

Pielietojuma joma

Kiilto XF ir izsmidzināma gatavā špaktele sienu un griestu nobeiguma kārtas uzklāšanai sausās telpās pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Pēc nožūšanas veido gludu, gaišu un krāsošanai gatavu virsmu. Pirms tapešu līmēšanas iesakām virsmu apstrādāt ar gruntskrāsu — vēlāk tas atvieglos tapešu noņemšanu. Piemērota arī armējošās lentes iestrādei un nogludināšanai ģipškartona plākšņu salaidumu vietās. Atbilst standartu EN 13963:2005 un EN 15824:2009 prasībām.

Patēriņš

1,0 kg/m 2 /mm

Iepakojuma lielums
EAN kods
Kiilto XF / exp 15 l 6411512016153
Iepakojuma lielums Kiilto XF / exp 15 l
EAN kods 6411512016153
 
Krāsas

Gaiša

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,0 kg/l

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Patēriņš

1,0 kg/m 2 /mm

Slāņa biezums

maks. 2 mm

Cietēšanas ātrums

Aptuv. 2–3 mm/h (atkarībā no kārtas biezuma un apkārtējiem apstākļiem)

Iepakojumu izmēri

15 l, maiss

Salizturība

Nedrīkst pakļaut sala iedarbībai

Lieces izturība

> 0,30 MPa (EN 15824)

Maks. graudiņu lielums

0,15 mm

Saistvielas veids

Polimēra — vieglas pildvielas kaļķakmens bāzes špaktele

Pamatnes mitrums

Betons < 90 % relatīvais mitrums

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Lietošanas norādījumi

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Jānotīra jebkādi materiāli, kas varētu mazināt saķeri. Pirms jauna slāņa uzklāšanas pārliecinieties, vai iepriekšējais slānis ir pilnīgi nožuvis. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Kiilto XF ir lietošanai gatava špaktele. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt. Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar ūdeni. Var uzklāt ar augstspiediena smidzinātāju vai manuāli ar tērauda špakteļlāpstiņu. Mehāniski uzklātu špakteles kārtu izlīdzina ar roku, izmantojot tērauda lāpstiņu.

Iestrādājot armējošās lentes, vispirms iepildiet špakteli. Pēc tam nogludiniet špakteli ar tērauda lāpstiņu un uzmanīgi piespiediet armējošo papīra lenti pie svaigās špakteles. Uzklājiet uz lentes otru špakteles kārtu un izlīdziniet ar tērauda lāpstiņu. Pēc nožūšanas virsmu var viegli slīpēt.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Papildu informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.