Kiilto Xylene ksilols

Ksilolu izmanto, lai notīrītu dispersijas līmes traipus, piemēram, no PVC, lamināta un flīžu virsmām. Piemērots arī, lai atšķaidītu ksilola bāzes alkīda un epoksīda krāsas un lakas, kā arī darbarīku tīrīšanai (skat. krāsas vai lakas lietošanas instrukcijas).

Pielietojuma joma

Paredzēts, lai notīrītu dispersijas līmes traipus, piemēram, no PVC, lamināta un flīžu virsmām. Ļoti efektīvs šķīdinātājs, lai notīrītu taukus un citus netīrumus. Piemērots arī, lai atšķaidītu ksilola bāzes alkīda un epoksīda krāsas un lakas, kā arī darbarīku tīrīšanai. Pirms lietošanas ieteicams izmēģināt, lai pārliecinātos par virsmas izturību pret ksilolu.

Iepakojuma lielums
EAN kods
750 ml 6411515410750
Iepakojuma lielums 750 ml
EAN kods 6411515410750
 
Blīvums/īpatnējais svars

0,86 kg/l

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 18 mēneši.

Uzklāšanas temperatūra

Ne zemāk par +15 °C

Lietošanas norādījumi

Līmes traipu tīrīšana: samitriniet lupatiņu vai papīra dvieli ar ksilolu un noslaukiet traipu. Krāsas atšķaidīšana: pakāpeniski nelielos daudzumos iejauciet ksilolu krāsā. Ievērojiet krāsas ražotāja detalizētās instrukcijas par atšķaidīšanu.

Vide un drošība

Produkts satur gaistošu un viegli uzliesmojošu šķīdinātāju. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.