Kovete C cietinātājs

Kovete C cietinātāju izmanto kopā ar Akvapur līmēm.

Priekšrocības un īpašības

  • Uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, eļļām, smērvielām un ķimikālijām

Pielietojuma joma

Kovete C ir izocianāta cietinātājs, ko izmanto kopā ar Akvapur līmēm. Kovete C cietinātājs uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, eļļu, smērvielām un ķimikālijām.

Iepakojuma lielums
Product Code
Kovete C 10 l T1580.010  
Kovete C 800g/750ml T1580.935  
Iepakojuma lielums Kovete C 10 l
Product Code T1580.010
 
Iepakojuma lielums Kovete C 800g/750ml
Product Code T1580.935
 
Blīvums/īpatnējais svars

1,15 kg/dm³

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši.

Sajaukšanas attiecība

Akvapur līme: 100 svara daļas, Kovete C cietinātājs: 2–6 svara daļas

Iestrādes laiks

Sveķu/cietinātāja maisījuma jāizlieto 6–8 h laikā.

Lietošanas norādījumi

Rūpīgi samaisiet līmi un cietinātāju. Maisījums jāizlieto 6–8 stundu laikā pēc samaisīšanas.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā