Kovete K cietinātājs

Kovete K izmanto kopā ar šķīdinātājus saturošām kontaktlīmēm un kurpju zolēm paredzētām līmēm.

Priekšrocības un īpašības

  • Uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, eļļām, smērvielām un ķimikālijām

Pielietojuma joma

Kovete K ir ļoti reaģējošs izocianāta cietinātājs, ko izmanto kopā ar poliuretāna un polihloroprēna līmēm. Uzlabo līmes šuves noturību pret karstumu, ķimikālijām, eļļām, smērvielām, plastifikatoru utt.

Iepakojuma lielums
Product Code
*Kovete K 1 kg T1970.001  
Iepakojuma lielums *Kovete K 1 kg
Product Code T1970.001
 
Blīvums/īpatnējais svars

1,0 kg/dm³

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 24 mēneši.

Sajaukšanas attiecība

3–10%

Lietošanas norādījumi

Ja cietinātāju lieto kopā ar poliuretāna līmēm (Novaflex), līmējamā virsma jāaktivizē apmēram 6 stundu laikā no līmes uzklāšanas.

Vide un drošība

Produkts satur viegli gaistošus un ļoti viegli uzliesmojošus šķīdinātājus. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā