Sitol 1600

Sitol 1600 ir PVAC dispersijas līme, kas piemērota izmantošanai papīra un iepakojumu ražošanas nozarē.

Priekšrocības un īpašības

  • Labi piemērota uzklāšanai ar rullīti

Pielietojuma joma

Sitol 1600 ir modificēta PVAC homopolimēra dispersijas līme ar ilgu apžūšanas laiku nesalīmētā veidā. Piemērota papīra un kartona līmēšanai. Var izmantot rotācijas drukas iekārtās un papīra etiķešu līmēšanai.

Iepakojuma lielums
Product Code
Sitol 1600 IBC cont T1256.994  
Sitol 1600 15 kg T1256.015  
Iepakojuma lielums Sitol 1600 IBC cont
Product Code T1256.994
 
Iepakojuma lielums Sitol 1600 15 kg
Product Code T1256.015
 
pH

5

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

800 mPas (Brookfield RVT, 2/20, 20°C)

Saistvielas veids

PVAC

Uzklāšanas temperatūra

+18…+25 °C

Lietošanas norādījumi

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Sertifikācija materiālu saskarei ar pārtikuRažots Somijā