Sitol 2185

Sitol 2185 ir EVAC dispersijas līme, kas piemērota izmantošanai papīra un iepakojumu ražošanas nozarē.

Priekšrocības un īpašības

  • Piemērota pārtikas iepakojumiem
  • Ļoti ātri žūstoša
  • Labi piemērota uzklāšanai ar rullīti

Pielietojuma joma

Sitol 2185 ir ātri žūstoša līme, kura piemērota noteiktu plastmasas veidu (piemēram, ar koronu apstrādāta polietilēna) līmēšanai uz kartona. Var izmantot iepakojumu ražošanā, piemēram, kārbu veidošanā un noslēgšanā.
Visas līmes sastāvdaļas atbilst pārtikas iepakojumu noteikumiem FDA 175.105. Līme atbilst prasībām materiāliem un precēm, kas nonāk tiešā vai netiešā saskarē ar pārtiku, saskaņā ar Pamatregulu (EK) Nr. 1935/2004, GMP Regulu (EK) Nr. 2023/2006 par labu ražošanas praksi, Somijas Pārtikas likumu L 23/2006, kā arī Regulu (ES) 10/2011 par plastmasas materiāliem.

Iepakojuma lielums
Product Code
Sitol 2185 kontti T1785.992  
Sitol 2185 15 kg T1785.015  
Iepakojuma lielums Sitol 2185 kontti
Product Code T1785.992
 
Iepakojuma lielums Sitol 2185 15 kg
Product Code T1785.015
 
pH

5

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

2800 mPas (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)

Saistvielas veids

EVAC

Uzklāšanas temperatūra

+18…+25 °C

Lietošanas norādījumi

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Sertifikācija materiālu saskarei ar pārtikuZiemeļu Gulbis eko marķējumsRažots Somijā