Sitol 4180

Sitol 4180 ir PVAC dispersijas līme, kas piemērota izmantošanai papīra un iepakojumu ražošanas nozarē.

Priekšrocības un īpašības

  • Piemērota pārtikas iepakojumiem
  • Piemērota papīra maisiņu sānu/rokturu nostiprinājumu līmēšanai

Pielietojuma joma

Sitol 4180 ir piemērota uzklāšanai ar rullīti. Visas līmes sastāvdaļas atbilst pārtikas iepakojumu noteikumiem FDA 175.105. Līme atbilst prasībām materiāliem un precēm, kas nonāk tiešā vai netiešā saskarē ar pārtiku, saskaņā ar Pamatregulu (EK) Nr. 1935/2004, GMP Regulu (EK) Nr. 2023/2006 par labu ražošanas praksi, Somijas Pārtikas likumu L 23/2006, kā arī Regulu (ES) 10/2011 par plastmasas materiāliem.
Sitol 4180 ir PVAC homopolimēra dispersijas līme, kas ir piemērota papīra maisiņu sānu/rokturu nostiprinājumu līmēšanai, kā arī gofrētā kartona kārbu veidošanai.

Iepakojuma lielums
Product Code
Sitol 4180 IBC cont T1805.994  
Sitol 4180 15 kg T1805.015  
Iepakojuma lielums Sitol 4180 IBC cont
Product Code T1805.994
 
Iepakojuma lielums Sitol 4180 15 kg
Product Code T1805.015
 
pH

5

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³ ( 20 °C)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

2 000 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20 °C)

Saistvielas veids

PVAC

Uzklāšanas temperatūra

+18…+25 °C

Lietošanas norādījumi

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Nožuvušu līmes kārtu var noņemt ar ksilēnu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.