Sitol 6740

Sitol 6740 ir polivinilspirta līme celtniecības izolācijas materiālu līmēšanai.

Pielietojuma joma

Sitol 6740 ir paredzēta ēku siltināšanas šķiedrmateriālu līmēšanai, uzklājot ar sprauslu/smidzināšanas pistoli. Žūst lēni un veido izturīgu savienojumu. Saderīga ar Ekovilla celulozes izolāciju (VTT, ETA 09/0081) un Termex celulozes izolāciju (VTT-C-11413-15).

Iepakojuma lielums
Product Code
Sitol 6740 IBC cont T3933.994  
Sitol 6740 15 kg T3933.015  
Iepakojuma lielums Sitol 6740 IBC cont
Product Code T3933.994
 
Iepakojuma lielums Sitol 6740 15 kg
Product Code T3933.015
 
pH

7

Blīvums/īpatnējais svars

1,05 kg/dm³ ( 20 °C)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Viskozitāte

3 500 mPas (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)

Saistvielas veids

Polivinilspirta līme

Uzklāšanas temperatūra

+18…+25 °C

Lietošanas norādījumi

Pirms līmes nožūšanas iekārtas un instrumentus var tīrīt ar ūdeni. Sausu līmi var notīrīt mehāniski un pēc tam skalot ar siltu ūdeni.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klaseRažots Somijā