Sitomelt EVO 30

Elastīga karstlīme papīra maisu lodziņu un etiķešu līmēšanai.

Priekšrocības un īpašības

  • Izcila noturība pret salu
  • Piemērota lietošanai pārtikas nozarē
  • Laba adhēzija arī ar grūti līmējamiem materiāliem

Pielietojuma joma

Sitomelt EVO 30 ir ātri cietējoša karstlīme ar ilgi pieļaujamu atvērtās izturēšanas
laiku. Pateicoties labai noturībai pret aukstumu un labajām adhēzijas īpašībām, tā ir ļoti piemērota polipropilēna un polistirola lodziņu pielīmēšanai pie papīra maisiņiem un etiķetēm. Līmei ir labi termiskās stabilitātes rādītāji. Visas līmes sastāvdaļas atbilst pārtikas iepakojumu noteikumiem FDA 175.105. Līme atbilst prasībām materiāliem un precēm, kas nonāk tiešā vai netiešā saskarē ar pārtiku, saskaņā ar Pamatregulu (EK) Nr. 1935/2004, GMP Regulu (EK) Nr. 2023/2006 par labu ražošanas praksi, Somijas Pārtikas likumu L 23/2006, kā arī Regulu (ES) 10/2011 par plastmasas materiāliem.

Iepakojuma lielums
Product Code
*Sitomelt EVO 30 10 kg T2360.010  
Iepakojuma lielums *Sitomelt EVO 30 10 kg
Product Code T2360.010
 
Krāsas

Dzeltenīga

Uzglabāšana

Neatvērtās tvertnēs maks. +40 °C, 36 mēnešus.

Atvērtās izturēšanas laiks

Ilgs

Viskozitāte

700 mPas, 160 °C, 100 s¯¹

Iepakojumu izmēri

10 kg

Mīkstinājuma punkts

72 °C (DIN 52011)

Uzklāšanas temperatūra

150–180 °C

Lietošanas norādījumi

Piemērotās uzklāšanas metodes: ar sprauslu, disku un uzklāšanas tekni.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Sertifikācija materiālu saskarei ar pārtikuRažots Somijā