Unitex SL

Unitex SL ir smidzināma kontaktlīme transportlīdzekļiem un konstrukciju līmēšanai.

Priekšrocības un īpašības

  • Nesatur toluolu
  • Izturīga
  • Laba turpmāka karstumizturība                                                                                                                                                                                                                          

Krāsas

Bezkrāsaina vai sarkana

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši.

Viskozitāte

250 mPas

Iestrādes laiks

2–15 min

Saistvielas veids

Polihloroprēna bāzes šķīdinātāja līme

Patēriņš

100–200 g/m²

Lietošanas norādījumi

Uzklājiet līmi ar smidzināšanas iekārtu uz abām līmējamajām virsmām. Saspiediet līmējamās virsmas līmes darbības laikā. Darbarīku tīrīšana un atšķaidīšana: Kiilto Kontaktiliiman Ohenne šķīdinātājs

 Sprauslas izmērs1,2–1,6 mm 
 Sprauslas spiediens4–5 bar 
Līmējamās vietas saspiešanas spēks 1–2 bar 
Vide un drošība

Produkts satur viegli gaistošus un ļoti viegli uzliesmojošus šķīdinātājus. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.