Kiilto pastiprinošais iekšējais stūris

Kiilto Sisänurkkavahvike pastiprinošs iekšējais stūris — sagatave, ko paredzēts izmantot kopā ar Kiilto hidroizolāciju.

Materiāli

Application

Formēts, elastīgs pastiprinošs stūris, ko paredzēts izmantot kopā ar rullējamām hidroizolācijas membrānām.
Jāizmanto kā daļa no KeraSafe hidroizolācijas sistēmas.

Package Size EAN Code
Kiilto Sisänurkkavahvike 120 x 90 mm 6411513682999
Saistvielas veids

PE plēve
PP flīss

Slāņa biezums

aptuv. 0,35 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 2 gads.

Additional information

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Environment and safety

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED