4026 0036

Kiilto Pro Teho A 100
Universālais tīrītājs

Īpašas funkcijas

“Kiilto Teho A 100” ir viegli sārmains tīrīšanas līdzeklis, kura efektivitāte visaugstākā ir siltā ūdenī. Izstrādājums ir aromatizēts un bezkrāsains. Līdzeklim “Kiilto Teho A 100” ir piešķirts “Nordic Ecolabel” marķējums.

Links

Materiāli

Application

Ļoti netīru cieto virsmu uzkopšanai. Manuālām un automātiskām tīrīšanas metodēm. Līdzenu gumijas grīdu sākotnējai, regulārajai un vispārīgai tīrīšanai atbilstoši atsevišķām instrukcijām.

pH

Product pH: 10.5
Solution pH: 9.5

Appearance and scent

Bezkrāsains šķidrums.

Country of manufacture

SOMIJA

Package Size Product Code GTIN
3 x 5 l T7070.005 6411517070051
6 x 1 l T7070.001 6411517070013
Storage

Glabāt siltā vietā.

Instructions for use

Uzkopšana: 1–4 ml uz 1 l ūdens. Devu lielums atkarīgs no virsmas netīrības pakāpes.
Vispārīga tīrīšana: 20–40 ml uz 1 l ūdens.
Virsmas tīrīšana: 6–8 ml uz 1 l ūdens.
Līdzenu gumijas grīdu sākotnēja tīrīšana: 1,5 dl uz 1 l ūdens.
Virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, pēc tīrīšanas ir jānoskalo ar ūdeni.

Environment and safety

Izvairīties no nevajadzīgas saskares ar ādu. Ilgstošai lietošanai ieteicams izmantot aizsargcimdus. Ja izstrādājums saskaras ar acīm, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un nepieciešamības gadījumā vērsties pie ārsta. Drošības datu lapa ir pieejama vietnē www.kiiltoclean.com vai www.kiiltoclean.fi.

4026 0036