“F 209 Capo-Tab”
Dezinfekcijas līdzeklis

Plaša lietojuma dezinficējošs līdzeklis ar hloru presētas tabletes veidā

Special features

  • Dezinficējošs līdzeklis uz nātrija dihlorizocianurāta bāzes
  • Tablete (apm. 160 gab./500 g traukā) - Viena tablete 1l ūdens izdala 1500ppm aktīvā hlora
  • Ūdenī ātri šķīstoša dezinficējošā tablete.
  • Ilgs glabāšanas laiks

Dezinficējošs līdzeklis uz nātrija dihlorizocianurāta bāzes
Tablete (apm. 160 gab./500 g traukā) - Viena tablete 1l ūdens izdala 1500ppm aktīvā hlora
Ūdenī ātri šķīstoša dezinficējošā tablete.
Ilgs glabāšanas laiks

Links

Materials

Application

Dezinficējošai lietošanai pārtikas rūpniecībā (piena apstrāde, kautuves u. c.) un lauksaimniecībā (dzīvnieku mītnes vietas, piena kannas, slaukšanas iekārtas u. c.).

pH

Solution pH: 6.5

Appearance and scent

Balta tablete

Package Size Product Code GTIN
12 x 500 g 60269 6417964602692
Storage

Glabāt temperatūrā, kas pārsniedz 10 °C.

Instructions for use

Tablete ir jāšķīdina ūdenī.
Ieteicamā deva:
dezinficēšanai un smaku likvidēšanai: 1 tablete uz 8 l ūdens;
baseina ūdens dezinficēšanai: 3–6 tabletes uz 10 m3 ūdens.
Vienas tabletes aptuvenais svars: 3,2 g.

Environment and safety

Produktā izmantotās virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās. Tukšus, tīrus iepakojuma materiālus var pārstrādāt videi nekaitīgā veidā vai izmantot enerģijas ražošanā.

Note

Ņemiet vērā biocīdu drošu lietojumu. Pirms līdzekļa izmantošanas vienmēr rūpīgi izlasiet tā etiķeti un drošības datu lapu.
Izstrādājums nav paredzēts dzeramā ūdens dezinficēšanai.

Ingredient Effect
Nātrija dihlorizocianurāts (aktīvā hlora daudzums) (56 %) Veido mikrobicīdu skābi ar zema hlora satura hlorīdu