4025 0009

“Käsi-Tisko”
Neitrāls universālais tīrītājs

Links

Materials

pH

Product pH: 7
Solution pH: 7

Country of manufacture

SOMIJA

Package Size Product Code GTIN
3 x 5 l 80691 6413508806915
Environment and safety

Produktā izmantotās virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās. Tukšus, tīrus iepakojuma materiālus var pārstrādāt videi nekaitīgā veidā vai izmantot enerģijas ražošanā.

4025 0009