Kiilto Kestopren

Šķīdinātāja bāzes kontaktlīme, kas paredzēta, lai līmētu gumiju, plastmasu, ādu, tekstilu, koku, celtniecības plāksnes, laminātu, keramiku, stiklu, metālu u .c. materiālus, kā arī celtniecības profilus.

Special features

·       

  • viegli uzklājama ar otu
  • laba temperatūras izturība
  • mitrumizturīga


Materials

Application

Piemērota PVC celtniecības profilu, piemēram, grīdas līstu, trepju stūru, pakāpienu, malu un virsmu līmēšanai. Piemērota linoleja, korķa flīžu, lamināta, saplākšņa, gumijas, ādas un dažādu celtniecības plākšņu līmēšanai. Nav ieteicams izmantot izteikti plastificētu PVC materiālu un poliolefīna plastmasas līmēšanai.

Package Size EAN Code
1 l 6411511009019
3 l 6411511009033
5 l 6411511009057
Blīvums/īpatnējais svars

0,85 kg/dm³

Iepakojumu izmēri

1 l, 5 l, 10 l, 20 l

Iestrādes laiks

60–90 min.

Karstumizturība sausā veidā

-20 °C līdz +70 °C

Patēriņš

2 m²/l (uz abām virsmām)

Saistvielas veids

Polihloroprēna bāzes šķīdinātāja līme

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 12 mēneši. Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet.

Uzklāšanas temperatūra

+5–25 °C

Instructions for use

Uzklājiet līmi uz abām līmējamām virsmām ar otu vai līdzenu lāpstiņu. Ļauj žūt 10–45 min. Kad līme šķiet sausa, līmējamās virsmas stingri saspiež kopā. Kiilto Kestopren nodrošina tūlītēju saķeri, lai gan līmējuma izturība tuvāko dienu laikā vēl palielinās. Atšķaidīšana un darbarīku mazgāšana: Kiilto Kontaktiliiman ohenne šķīdinātājs.


Additional information

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Environment and safety

Produkts satur viegli gaistošus un viegli uzliesmojošus šķīdinātājus. Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.