Kiilto Flex
Parketa līme

Vienkomponenta bezūdens parketa līme, kas ir paredzēta daudzslāņu parketa, kā arī gabalparketa un dēlīšu parketa elastīgai līmēšanai.

Īpašas funkcijas

  • Ļoti elastīga īpaša līme daudzslāņu parketa, kā arī gabalparketa un dēlīšu parketa līmēšanai
  • Nesatur ūdeni

Materiāli

Pielietojums

Kiilto Flex ir zema emisiju līmeņa M1 klases līme, kas paredzēta parketa elastīgai līmēšanai. Atcerieties, ka gabalparkets jālīmē tieši uz betona pamatnes, ja plākšņu pamatni ierīkot nav iespējams, piemēram, zemgrīdas apkures dēļ.

Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Špakteļlāpstiņas iezāģēšana
Atvērtās izturēšanas laiks

Aptuv. 30 min (+20 °C, 50% relatīvais mitrums)

Blīvums/īpatnējais svars

Aptuv. 1,55 kg/l

Darba apstākļi

Uzstādīšanas un ekspluatācijas laikā ievērojiet valsts noteikumus un parketa ražotāja norādījumus par apkārtējiem apstākļiem.

Iepakojumu izmēri

10 l

Konsistence

Līmēšana

Pamatnes mitrums

Betons: maks. 3,0 % svara vai 80 % relatīvais mitrums
Koks: 8–12 %

Patēriņš

Aptuv. 2 m²/l

Saistvielas veids

Ar sililu modificēts polimērs (SMP)

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 6 mēneši. Pēc ilgstošas glabāšanas pirms lietošanas samaisīt.

Uzklāšanas temperatūra

+18–25 °C

Lietošanas instrukcijas

Atbilstošas pamatnes ir izlīdzināta un neizlīdzināta betona (K 35 vai stiprāka), plākšņu vai dēļu grīdas. Pamatnei jābūt sausai, stingrai, līdzenai un notīrītai no putekļiem un citiem saķeri mazinošiem materiāliem. Ja nepieciešams, mozaīkparketa ieklāšanas vajadzībām nogludiniet pamatni ar atbilstošu Kiilto izlīdzinošo maisījumu (piemēram, Fiberflex). Atbilstoša plākšņu pamatne ir vismaz 9 mm biezs saplāksnis vai līdzīgas loksnes. Vienmēr ievērojiet parketa ražotāja norādījumus un valstī spēkā esošos noteikumus par uzstādīšanu. Elastīga līme samazina slodzi uz pamatni, ko izraisa mitruma kustība koksnē, taču pieļauj koksnes izplešanos un saraušanos, kā arī deformēšanos.

Uzstādīšanas laikā jānodrošina normāla temperatūra un mitruma līmenis. Pirms uzstādīšanas ļaujiet parketam un līmei pielāgoties normālai istabas temperatūrai un mitrumam. Līmi uzklāj vienmērīgi ar robotu līmes lāpstiņu uz tik liela laukuma, uz kura parketu var ieklāt aptuveni 30 min. laikā. Parketu pienācīgi piespiež pie pamatnes. Parketa paneļa apakšai ir jābūt pilnīgi samitrinātai ar līmi. Neklāt līmi uz parketa “mēlītes” un gropes savienojumu vietās. Starp parketu un nekustīgām konstrukcijām, piemēram, sienām, un parketu jāatstāj 10–15 mm plata sprauga. Atkarībā no apstākļiem uzgaidiet 24–48 h pēc līmēšanas, un tikai pēc tam veiciet slīpēšanu un lakošanu. Svaigus līmes traipus tīrīt ar lakbenzīnu (vaitspirtu). Izžuvušu līmi var noņemt tikai mehāniski.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma likvidēšanu ir atrodama tīmekļa vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
LEED
Ražots Somijā