Kiilto GP 1–3 mm

Īpaša salaiduma vietu špaktele armējošās lentes iestrādei un ģipškartona plākšņu salaidumu vietu izlīdzināšanai. Piemērota sausu iekštelpu sienām un griestiem. Maks. Slāņa biezums: 3 mm. Līmes bāzes.

Īpašas funkcijas

  • Cementa bāzes špaktele armējošās lentes iestrādei ģipškartona plākšņu salaidumu vietās
  • Sausām telpām
  • Nožūšanas laiks: 1 d
  • Pāršpaktelēšanai: maks. 3 mm
  • Patēriņš: 1,2 kg/m²/mm

Materiāli

Pielietojums

Kiilto GP ir iekštelpu sienām un griestiem paredzēta polimēru bāzes šuvju špaktele. Īpaši piemērota armējošās lentes iestrādei un ģipškartona plākšņu salaidumu vietu izlīdzināšanai. Var izmantot sienu pāršpaktelēšanai pirms krāsošanas un tapešu līmēšanas. Nav piemērota zem keramiskajām flīzēm un sienu vinila segumiem.

Iepakojuma izmērs EAN kods
20 kg 6411512004204
Cietēšanas ātrums

aptuv. 1 d (+18 °C) (atkarībā no apkārtējiem apstākļiem)

Darba apstākļi

Ieteicams: +18–20 °C, zemākā lietošanas temperatūra: +10 °C

Iepakojumu izmēri

20 kg maiss

Iestrādes laiks

aptuv. 24 stundas (+18 °C)

Krāsas

Gaiša

Lieces izturība

> 320 N (EN 13963)

Maks. graudiņu lielums

0,2 mm

Pamatnes mitrums

Betons < 90% relatīvais mitrums

Patēriņš

1 mm slānis/m², pulvera izstrādes apjoms: aptuv. 1,2 kg

Saistvielas veids

Polimēru–kaļķakmens bāzes pulveris

Sajaukšanas attiecība

7,0–7,5 l ūdens / 20 kg špakteles pulvera, 1 tilpuma daļa ūdens / 2,5 tilpuma daļas špakteles pulvera

Savienojuma stiprība

> 0,3 MPa (EN 15824)

Sertifikācijas un reģistrācijas

Krāsojamo virsmu slodzes kategorija: RL01...RL04 (RYL Būvniecības kodekss 2012)

Slāņa biezums

1–3 mm

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1 °C: 1 gads.

Lietošanas instrukcijas

Špaktelējamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jauna slāņa uzklāšanas, uzgaidiet, līdz nožuvusi pirmā kārta. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas vajadzības gadījumā virsmu rūpīgi noslīpēt un notīrīt.

Špakteles pulveri, nepārtraukti maisot, lēni iejauc vēsā (+18 °C), tīrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. Gatavai masai ļauj pastāvēt aptuv. 15 minūtes un pēc tam samaisa vēlreiz. Ja špakteles pārpalikumu paredzēts uzglabāt nākamajai dienai, tvertne rūpīgi jānosedz, lai novērstu sakalšanu.

Armējošo lentu iestrāde: vispirms šuvē ieklāj špakteli un tad ar šauru tērauda špakteļlāpstiņu stingri iespiež armējošo lenti špaktelē. Pēc tam šuvi aizšpaktelē, uzklājot špakteli ar platu tērauda lāpstiņu pāri armējošajai lentei. Pēc špakteles nožūšanas virsmu vajadzības gadījumā var slīpēt.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

M1 celtniecības materiālu emisijas klase
CE marķējums
LEED
Ražots Somijā