Kiilto silikona noņēmējs

Mīkstina sacietējušu silikonu un palīdz noņemt silikona šuves. Piemērots visu veidu silikona hermētiķiem.

Materiāli

Iepakojuma izmērs EAN kods
100 ml 6411513657102
Iepakojumu izmēri

100 ml plastmasas pudele ar iebūvētu otu

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē temperatūrā, kas pārsniedz +1°C: 24 mēneši.

Lietošanas instrukcijas

Vispirms rūpīgi noņemiet veco silikona hermētiķi, piemēram, ar asu nazi. Sakratiet pudeli. Bagātīgi uzklājiet Kiilto silikona noņēmēju uz silikona hermētiķa atliekām. Uzgaidiet 20–30 minūtes. Noņemiet atliekas, izmantojot, piemēram, koka lāpstiņu. Vajadzības gadījumā apstrādi var atkārtot. Nobeigumā nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm un uzgaidiet, līdz virsma nožūst.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta pareiza lietošana nozīmē to, ka lietotājs ir iepazinies ar norādījumiem darbu veikšanai un veicamo darbību aprakstu.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.