Papīra un kartona ražošanas nozare

Tā kā nepārtrauktajiem papīra un kartona ražošanas procesiem ir lieli ražošanas apjomi, procesa traucējumi var būt ļoti dārgi.