Drone footage from a forest
Par mums / Ilgtspējība /

Mūsu solījums videi

Atbildība pret vidi ir iekļauta mūsu procesos. Tiekšanās pēc nepārtrauktiem uzlabojumiem liecina par mūsu centieniem izmantot videi draudzīgākas izejvielas, vairāk iesaistīties aprites ekonomikā un efektīvi izmantot enerģiju.

Vide kā korporatīvās kultūras sastāvdaļa

Vēlme būt par vides līderi savā biznesa jomā nosaka mūsu rīcību un rezultātus mūsu solījumā videi. Tā ir daļa no mūsu kultūras, veida, kā mēs domājam un vērtējam savu rīcību. Solījums ir sadalīts četrās nozarēs, kas aptver visas mūsu darbības no ikdienas rutīnas līdz inovācijām un no stratēģijas līdz palīdzībai mūsu klientiem šajā jomā.

Zaļā enerģija: līdz 2028. gadam visas uzņēmuma darbības būs oglekļa neitrālas

Uzlabojot savu energoefektivitāti un materiālu efektivitāti, mēs veicam savu lomu cīņā pret klimata pārmaiņām un veicinām ilgtspējību. Ražošanā investējam videi draudzīgās tehnoloģijās, kā arī tīros un enerģiju taupošos ražošanas procesos. Mēs esam izvirzījuši mērķi līdz 2028. gadam kļūt par oglekļa neitrālu uzņēmumu. Lai to sasniegtu, mums ir mazāki mērķi, kas jāsasniedz.

 • No 2019. gada Kiilto piedalīsies vides projektos, kuru mērķis ir pievienot oglekļa piesaistītājus (piemēram, stādīt mežus tuvējās teritorijās).
 • Līdz 2025. gadam mēs samazināsim savu enerģijas patēriņu uz vienu saražoto tonnu par 20% no 2010. gada līmeņa.
 • Līdz 2028. gadam mēs izmantosim tikai pilnībā atjaunojamo enerģiju.
 • Mūsu loģistika un biznesa ceļojumi līdz 2028. gadam būs oglekļa neitrāli.

Zaļais iepakojums un loģistika: mūsu iepakojuma risinājumu pamatā ir pozitīva ietekme uz vidi.

Izstrādājot produktus, mēs nepārtraukti meklējam videi saudzīgākas izejvielas un iepakojuma veidus. Palielinot mūsu vides un drošības klasifikācijas produktu pārdošanas apjomu, mēs uzlabojam darba un klientu drošību savā darba vidē un klientu telpās..

 • Līdz 2025. gadam 70% no mūsu iepakojuma materiāliem ir atkārtoti lietojami, atjaunojami vai izgatavoti no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem.
 • Izlietotā iepakojuma savākšanas programmu Kiilto uzsāks līdz 2019. gadam.

Zaļie pakalpojumi: mēs piedāvājam labākos aprites ekonomikas risinājumus mūsu nozarē. 

Papildus savas darbības optimizācijai mēs saviem klientiem piedāvājam videi draudzīgākus produktus un pakalpojumus, kas palīdz tiem nodrošināt ilgtspējīgākus procesus, darba metodes un galaproduktus. Izpratnes palielināšanai par vides aspektiem ir izšķiroša nozīme nepārtrauktā uzlabošanā, un tāpēc apmācībai ir ļoti svarīga loma mūsu zaļajos pakalpojumos.

 • Līdz 2020. gadam visās Kiilto apmācībās būs saturs par ilgtspējīgu attīstību un vidi. Mēs Somijā apmācām 20 000 cilvēku gadā.
 • Visas mūsu klientu tikšanās 2020. gadā ietvers vides jautājumu apspriešanu.
 • Visi Kiilto darbinieki saņems vides apmācību 2020. gadā.
 • Mēs samazināsim mūsu klientu materiālu izmantošanu. No 2023. gada mūsu mērķis ir 200 000 kg gadā.

Zaļo materiālu izvēle: mēs esam vadošais aprites ekonomikas uzņēmums savā nozarē.

Mēs veicinām aprites ekonomiku un izmantojam bioloģiskas izejvielas, lai samazinātu neatjaunojamo dabas resursu izmantošanu, vienlaikus samazinot oglekļa pēdas nospiedumu, samazinot atkritumu daudzumu un izmantojot ražošanas blakus plūsmas. Mēs arī pētām iespējas izmantot otrreizējās izejvielas, kas ir citu nozaru blakusprodukti.

 • Uz nulli atkritumu. Līdz 2022. gadam uz pusi samazināsim atkritumu daudzumu (uz saražotajām tonnām).
 • Cirkulējošie materiāli. Mēs dubultosim atjaunojamo un cirkulāro izejvielu īpatsvaru līdz 2022. gadam.