Dokumenti / Profesionālā higiēna /

Produktu marķējumi

Kā arī instrukcijas, produktu etiķetes sniedz informāciju par produkta saturu, izcelsmi, īpašībām, lietošanu un iznīcināšanu.

ALERĢIJAS ETIĶETE

Produktiem, kas nesatur smaržvielas un krāsvielas, kas izstrādāti sadarbībā ar Alerģijas, ādas un astmas federāciju, tiek piešķirts alerģijas marķējums.

ATSLĒGA KAROGS

Izcelsmes zīme “Atslēgas karogs” norāda, ka vismaz 50% preces vai pakalpojuma izcelsme ir Somijā.

BIOLOĢISKĀS NOĀRDĪŠANĀS SPĒJAS ETIĶETE

Vismaz 60% izejvielu, kas klasificētas kā viegli bioloģiski noārdāmas, sadalīsies dabiskā vidē 28 dienu laikā.

CE ETIĶETE

CE marķējums ir paredzēts slimnīcu higiēnas precēm, kas ražotas saskaņā ar ES direktīvu par medicīnas ierīcēm. Dažiem produktiem ir nepieciešams neatkarīgas pilnvarotās iestādes veikts atbilstības novērtējums. Šādos gadījumos paziņotās institūcijas numuru norāda zem CE zīmes.

ZIEMEĻVALSTU EKOMĒRĶIS

Joutsenmerkki

Ziemeļvalstu ekomarķējums tiek piešķirts produktiem, kas atbilst stingrām vides prasībām. Ekomarķējuma shēma novērtē produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā.

KIILTO TURVA

Kiilto Turva drošības marķējums norāda, ka ir pievienots aversīvs līdzeklis, lai novērstu produkta norīšanu. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu papildu drošību (īpaši mājsaimniecībās ar bērniem).

M1 RATING

An M1 rating is given to a low-emission product. The aim is to improve indoor air by promoting the development of lower-emission materials.

NATURA

Produkti jaunajā Kiilto Natura klāstā ir izgatavoti no augu bāzes, t.i., atjaunojamām un bioloģiski noārdāmām izejvielām, kuras tiek ražotas atbildīgi. Produktos un iepakojumā izmantotajām izejvielām ir atsevišķi cikli.

NSF

NSF zīme tiek piešķirta produktiem, kas izgatavoti no izejvielām, kas piemērotas izmantošanai pārtikas rūpniecībā.