Akvapur SM 1400
Folija līme

Akvapur SM 1400 ir plēves pārklājumu līme, kas paredzēta koka durvīm.

Īpašas funkcijas

  • Vienkomponenta
  • Laba un vienmērīga virsmas kvalitāte
  • Labi raksturlielumi uzklāšanai uz malām                                                 


Materiāli

Pielietojums

Akvapur SM 1400 izmanto frēzētu MDF vai citu koksnes materiālu plātņu sagatavju pārklāšanai ar PVC plēvēm, izmantojot membrānas vai dziļās vilkšanas metodes.

Iepakojuma izmērs Produkta kods
Akvapur SM 1400 15 kg T2909.015
Saistvielas veids

PUD

pH

8,5

Viskozitāte

4000 mPas (Brookfield, RVT +20°C)

Uzklāšanas temperatūra

Lai aktivētu līmes kārtu, nepieciešama vismaz 70°C temperatūra. Līmējuma vieta jāaktivē 72 stundu laikā pēc līmes uzklāšanas.

Karstumizturība sausā veidā

Turpmāka karstumizturība: 80–90 °C

Pārklājams

Istabas temperatūrā: 30–60 min

Uzglabāšana

Neatvērtā tvertnē +20 °C temperatūrā: 6 mēneši.

Lietošanas instrukcijas

Pirms lietošanas rūpīgi samaisiet. Uz līmējamajām virsmām nedrīkst būt putekļi, eļļa utt. Uzklājiet vienmērīgu līmes kārtu uz plātņu sagatavēm, izmantojot pneimatiskas darbības bezgaisa smidzināšanas pistoli (Airmix®) vai augstspiediena smidzināšanas pistoli. Uzgaidiet, kamēr līme nožūst, līdz tā kļuvusi caurspīdīga. Kad pagājis žūšanas laiks, pārklājuma plēve tiek uzkarsēta un uzvilkta un/vai uzpresēta uz plātnes sagataves, izmantojot dziļās vilkšanas vai membrānas presi. Ja termiskā aktivēšana veikta pietiekami, līmējuma vietai (PVC/MDF) būs augsta turpmāka karstumizturība: aptuv. 80–90 °C. Veicot līmēšanas darbus, ievērojot pārklājuma plēves un iekārtas ražotāju sagatavotos norādījumus.

Papildus informācija

Šajā produkta datu lapā sniegtās informācijas pamatā ir mūsu veikti testi un praktiskās zināšanas. Tehniskie dati ir noteikti standarta apstākļos. Produkta efektivitāti un rezultātu ietekmēs faktiskie darba apstākļi un metodes. Rezultātu būtiski ietekmē darba metodes. Mēs garantējam mūsu produktu augsto kvalitāti atbilstoši mūsu kvalitātes pārvaldības sistēmai. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par produkta nepareizu lietošanu vai darba apstākļiem, kurus nevaram ietekmēt. Tādēļ mūs nevar saukt pie atbildības par darbu galarezultātu. Produkta lietotājam ir jāpārliecinās par produkta piemērotību paredzētajam pielietojumam.

Vide un drošība

Izvairieties no produkta nevajadzīgas saskares ar ādu — lietojiet aizsargcimdus. Skatiet materiāla drošības datu lapu. Informācija par produkta un iepakojuma utilizāciju ir atrodama vietnē www.kiilto.com.

Ražots Somijā